Ivanka Geneva

8
costume and wardrobe department

costume and wardrobe department

Title Year Type
Skapa moya, skapi moy1986movie
Spasenieto1984movie
Question of Time1984movie
Dyavolskoto orazhie1982movie
Tarnovskata tzaritza1981movie
Tagged Atoms1979movie
Komparsita1978movie
Sreshtu vyatara1977movie