Pawar Ambadas

7
cinematographer

cinematographer

Title Year Type
Pahadi Sawar1933movie
Parvana1933movie
Sinh No Punjo1930movie
Nishan Danka1929movie
Khoon-E-Nahak1928movie
Maya Na Rang1928movie
Varachata Vidhawa1928movie